อักษรวิ่ง

ชื่อด.ญ.ดาวรัชดา บุญประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10 เลขที่27 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 4 วิธีการใช้โปรแกรม

กด ccleaner

กด Reqistry

กด Tools

กด Options

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น