อักษรวิ่ง

ชื่อด.ญ.ดาวรัชดา บุญประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10 เลขที่27 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาการใช้ PhotoStage 2.11

ข้าพเจ้าจะใช้โปรแกรม Photostage เป็นโปรแกรมแต่งเติมสีสัน ได้อย่างไร?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น